چگونه از قطره های چشمی استفاده کنیم

چگونه از قطره های چشمی استفاده کنیم

همواره در درمانهای مرتبط با بیماری ها چشم استفاده از قطره های چشمی بخش جدایی ناپذیری از درمان می باشد چه قطره های اشک مصنوعی باشد چه قطره هایی با خاصیت آنتی بیوتیکی , آنچه مهم است و اغلب از سوی بیماران نادیده گرفته می شود نحوه استفاده صحیح از قطره های چشمی باشد . در زیر ۱۳ نکته در خصوص استفاده از قطره های چشمی در اختیار شما قرار می گیرد.