لیست محصولات این تولید کننده ماجان -- Majan

لیست مقایسه محصولات

انصراف
 • حاوی :- آهن : برای تکامل قوای شناختی و پیشگیری از ابتلا به کم خونی فقر آهن - ویتامین D : استحکام و رشد استخوان ها و رویش دندان ها - ویتامین A : برای تکامل قدرت بینایی و دفاع در برابر بیماری ها - روی : حفظ رشد و نمو طبیعی نوزاد- تکامل ذهنی و قوای شناختی - بلوغ سیستم ایمنی - رشد فیزیکی مطلوب

  7,500 تومان موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • آهن: برای تکامل قوای شناختی و پیشگیری ازابتلا به کم خونی فقر آهنویتامین D: استحکام و رشد استخوان ها و رویش دندان ها ویتامین A: برای تکامل قدرت بینایی و دفاع در برابر بیماری هاروی: حفظ رشد و نمو طبیعی نوزاد

  7,500 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • حاوی :- آهن : برای تکامل قوای شناختی و پیشگیری از ابتلا به کم خونی فقر آهن - ویتامین D : استحکام و رشد استخوان ها و رویش دندان ها - ویتامین A : برای تکامل قدرت بینایی و دفاع در برابر بیماری ها - روی : حفظ رشد و نمو طبیعی نوزاد- تکامل ذهنی و قوای شناختی - بلوغ سیستم ایمنی - رشد فیزیکی مطلوب

  7,500 تومان موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • حاوی :- آهن : برای تکامل قوای شناختی و پیشگیری از ابتلا به کم خونی فقر آهن - ویتامین D : استحکام و رشد استخوان ها و رویش دندان ها - ویتامین A : برای تکامل قدرت بینایی و دفاع در برابر بیماری ها - روی : حفظ رشد و نمو طبیعی نوزاد- تکامل ذهنی و قوای شناختی - بلوغ سیستم ایمنی - رشد فیزیکی مطلوب

  7,500 تومان موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  حاوی :- آهن- ویتامین D : استحکام و رشد استخوان ها و رویش دندان ها - ویتامین A : برای تکامل قدرت بینایی و دفاع در برابر بیماری ها - مخصوص خردسالان- استرلیزه و همونیژه

  9,100 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف